Założyli fabryczkę, przełożyli zakup mieszkania.

0

kontakt rick.baran@yahoo.com tel 0086 1826 1459085