Polscy przewoźnicy wybierają faktoring. Rekordowa wartość sfinansowanych faktur za transport

0

269,7 mln zł to łączna wartość faktur, sfinansowanych faktoringiem w 2021 roku – podaje fintech Transcash.eu, lider faktoringu dla transportu. W pandemicznym 2020 roku kwota ta była zdecydowanie niższa i wynosiła 156,8 mln zł (wzrost o 72% r/r). Łącznie przewoźnicy sfinansowali w 2021 roku 68705 faktur o średniej wartości 3926 zł.

Złe dobrego początki

Pierwszy kwartał 2021 roku nie zapowiadał spektakularnych wzrostów – 13718 faktur na łączną kwotę 50,6 mln zł to wynik porównywalny do pierwszego kwartału 2020 roku. W kolejnych kwartałach Transcash.eu odnotował stabilne wzrosty – finansując w drugim kwartale 17190 faktur na łączną kwotę 63 mln zł oraz 17544 faktur w Q3 o łącznej wartości 71 mln zł. Czwarty kwartał 2021 roku zakończył się wynikiem 20253 sfinansowanych faktur o łącznej wartości 85,2 mln zł.

Wykres 2: liczba faktur sfinansowanych faktoringiem 2021.

Rosną koszty przewoźników, rosną kwoty na fakturach

Średnia wartość sfinansowanej faktury w 2021 roku wyniosła 3926 zł. Przy czym od trzeciego kwartału widoczny jest wzrost średniej kwoty faktury. To wynik z jednej strony rosnących kosztów przewoźników – wzrost ceny paliwa, braki kadrowe, które wymuszają na firmach przewozowych zwiększenie wynagrodzeń kierowców, z drugiej zaś strony zwiększone zapotrzebowanie na transport, szczególnie w 4 kwartale przekłada się na wzrost stawek za fracht. Średnia kwota sfinansowanej faktury w czwartym kwartale 2021 roku wzrosła o 516 zł w stosunku do pierwszego kwartału, co stanowi wzrost o 14%.

Wykres 3: średnia kwota sfinansowanej faktury w zł.

Kto sięga po faktoring?

Zdecydowana większość klientów z branży transportowej korzystających z tego rodzaju finansowania w 2021 roku to jednoosobowe działalności gospodarcze – 79,6%. Ma to swoje uzasadnienie w strukturze rynku transportowego w Polsce, gdzie ponad 85% podmiotów zajmujących się przewozem drogowym towarów stanowią indywidualni przedsiębiorcy. Drugą w kolejności formą prowadzenia działalności wśród klientów faktoringowych jest spółka z o.o. z 15,8% udziałem. W 2021 roku po faktoring, jako sposób na poprawę płynności finansowej, sięgały firmy, które istnieją na rynku średnio 8 lat.

Prognoza dla faktoringu dla firm transportowych na 2022

„Rok 2022 zapowiada się jako czas pełny wyzwań zarówno dla branży transportowej, jaki i całej gospodarki. Obserwujemy rozpędzającą się inflację, która zmniejsza siłę nabywczą pieniądza i tym samym możliwości zakupowe konsumentów. Brak środków z Krajowego Planu Odbudowy opóźni lub wstrzyma inwestycje. Ekonomiści korygują wzrost PKB Polski w dół – średnio do 4,5 proc. Firmy transportowe będą zmagać się z wysokimi kosztami wynagrodzeń kierowców, dodatkowo napędzanymi pakietem mobilności i wysokimi cenami paliw. Utrzymanie płynności finansowej w takich warunkach dla wielu firm transportowych będzie wyzwaniem. Pozyskanie źródeł finansowania na bieżącą działalność będzie koniecznością. Faktoring będzie z pewnością jednym z częściej wybieranych spośród usług finansowych przez podmioty z branży TSL. Zainteresowania tą usługą spodziewamy się nie tylko wśród przewoźników, ale i spedycji, które będą potrzebowały dodatkowych środków pieniężnych na szybkie finansowanie swoich przewoźników w nadchodzącym roku. Zgodnie z naszymi szacunkami zapotrzebowanie na usługi faktoringowe może wzrosnąć nawet 40% r/r” – wyjaśnia Magdalena Baranowska, prezes zarządu Transcash.eu S.A.

Źródło informacji: Transcash.eu S.A.