Jak zbudować portfel odporny na inflację? + mój portfel ofensywny [FFP08]

0

Chcesz ochronić swoje oszczędności przed inflacją. Tylko jak? Oprocentowanie kont i lokat szoruje w okolicy zera, przy ujemnym poziomie realnych stóp procentowych nie pomoże Ci trzymanie pieniędzy w banku. Dlatego musimy lokować środki inaczej.
Akcje, obligacje, złoto, surowce, nieruchomości – a może w coś jeszcze innego? Jak zbudować portfel odporny na inflację?
▼▼▼
📋 Spis treści:
00:00 Intro oraz przywitanie Maćka
00:43 Maciej Pielok – Vin Diesel inwestowania
03:38 Lista źródeł wykorzystanych w filmie
04:02 Jak zachowały się klasy aktywów w proponowanym przez Marcin portfelu
05:59 KONIECZNIE SPRAWDŹ !!!
07:24 Publikacja „Guide to markets” – JP Morgan
11:52 Inwestowanie w złoto wg. Finansowej Fortecy
16:16 Badanie „Asset Returns and Inflation” – Fama, E.G. and G.W. Schwert
18:01 Kuriozalny pomysł rządu USA w walce z inflacją
20:33 TIPS – Treasury Inflation-Protected Securities
20:55 Badanie „Rising Inflation: What It Means for TIPS and Other Investments” – Collin Martin, Christina Shaffer, Charles Schwab
26:31 Badanie „US Economic Outlook & Implications of Current Policies for Inflation, Gold and Bitcoin (15 th in our COVID 19 Series)” – Goldman Sachs
30:52 Badanie „Inflation Hedging for Long-Term Investors” – Alexander P. Attié, Shaun K. Roache
32:33 Badanie „What are the inflation beating asset classes?” – Schroders
36:11 Portfele długoterminowe Marcina i Maćka
40:32 Inwestycyjne portfele ofensywne Marcina i Maćka
43:30 DISCLAIMER i DRAWDAWNy
42:41 Podziękowania i zapowiedź kolejnego odcinka, a w nim…
▼▼▼
Linki w odcinku:
➡️ Finansowa Forteca – krok po kroku:
https://finansowaforteca.pl/
➡️ „Rising Inflation: What It Means for TIPS and Other Investments”, Collin Martin, Christina Shaffer, Charles Schwab:
https://www.schwab.com/resource-center/insights/content/rising-inflation-what-it-means-tips-and-other-investments
➡️ “Asset Returns and Inflation”, Fama, E.G. and G.W. Schwert, Journal of Financial Economics:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X77900149
➡️ „US Economic Outlook & Implications of Current Policies for Inflation, Gold and Bitcoin (15 th in our COVID 19 Series)”, Goldman Sachs:
https://portaldobitcoin.uol.com.br/wp-content/uploads/2020/05/client_call_materials_27May20-1.pdf
➡️ „How Inflation Could Affect Multi-Asset-Class Portfolios”, Thomas Verbraken, Daniel Szabo, MSCI Research:
https://www.msci.com/www/blog-posts/how-inflation-could-affect/02349516704
➡️ „Commodities and short-term TIPS help combat unexpected inflation”, Paul M. Bosse, Vanguard:
https://institutional.vanguard.com/VGApp/iip/site/institutional/researchcommentary/article/InvResCommoditiesSTTIPS
➡️ „Guide to markets”, JP Morgan:
https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insights/guide-to-the-markets/
➡️ „Inflation Hedging for Long-Term Investors”, Alexander P. Attié, Shaun K. Roache, IMF:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0990.pdf
➡️ „Inflation Regime Shifts: Implications for AssetAllocation”, Nicholas J. Johnson, PIMCO:
https://www.pimco.com/en-us/insights/viewpoints/in-depth/inflation-regime-shifts-implications-for-asset-allocation
➡️ „What are the inflation beating asset classes?”, Schroders:
https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/staticfiles/schroders/sites/americas/canada/documents/investment-perspective-what-are-the-inflation-beating-asset-classes.pdf
➡️ „Inflation hedging portfolios in different regimes,” Marie Brière, Ombretta Signori, BIS Papers:
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap58g.pdf
➡️ ”Inflation protection: The benefits of a diversified asset-class approach”, J.Gilliam, E.Erdogan, N.Yazhova, Charles Schwab:
https://www.schwabassetmanagement.com/content/inflation-protection-benefits-diversified-asset-class-approach
➡️ „Real Assets: Managing Through Inflation Uncertainty”, Michael Narkiewicz, State Street Global Advisors:
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/global/managing-through-inflation-uncertainity.pdf
➡️ „Investing at a time of negative real interest rates”, Union Investments:
http://union-investment.es/home/Capital-Market/Investing-at-a-time-of-negative-real-interest-rates.html
➡️ „Asset classes and inflation: a complicated story”, Gerstein Fisher:
https://gersteinfisher.com/wp-content/uploads/2017/12/GF_InvestingInsights_AssetClassesInflation.pdf
➡️ kampania WIN, Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Whip_inflation_now
➡️ Protokoły z kampanii WIN, Ford Library Museum:
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0011/18540922.pdf
➡️ „Is 1970s-Style Inflation Coming Back?”Kathy Jones, Charles Schab
https://www.schwab.com/resource-center/insights/content/is-1970s-style-inflation-coming-back
➡️ „Rising Inflation: What It Means for TIPS and Other Investments”, Collin Martin, Christina Shaffer, Charles Schwab:
https://www.schwab.com/resource-center/insights/content/rising-inflation-what-it-means-tips-and-other-investments

#inwestowanie #inflacja #oszczędności