Cotygodniowy Flash Rynkowy 28/06/2021

0

Prezentuje Paweł Sadowski.

Z tego podcastu dowiesz się o:

– tym, jak formułują się przewidywania polskich gospodarstw domowych w odniesieniu do kształtowania się poziomu cen w przyszłości i czy mają one przełożenie na strukturę oszczędności,
– tym, czy firmy zamierzają w najbliższym czasie podnosić ceny swoich produktów i usług,
– tym, czy mamy do czynienia z odwróceniem się długoletnich trendów deflacyjnych na wielu towarach,
– tym, że pandemia przyczyniła się do wzmocnienia i utrwalenia tendencji w obszarze tzw. inwestycji społecznie odpowiedzialnych.