Cotygodniowy Flash Rynkowy 22/11/2021

0

Prezentuje Paweł Sadowski.

Z tego podcastu dowiesz się o:

– tym, jakie wnioski płyną z comiesięcznego badania w ramach serii „Aktualne problemy i wydarzenia”, które dotyczyło „Strategii walki z inflacją” i zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej,

– zastanawiającym podejściu rodaków w odniesieniu do ochrony zgromadzonych oszczędności przed utratą ich siły nabywczej,

– powodach słabości krajowej waluty oraz prognozach amerykańskiego banku inwestycyjnego dotyczących zachowania złotówki w 2022 roku,

– czynnikach mających wpływ na aprecjację dolara amerykańskiego i wpływie umocnienia USD na ceny surowców,

– październikowych statystykach dotyczących polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz o tym, które z produktów NN Investment Partners TFI cieszą się największa popularnością wśród Klientów.