Cotygodniowy Flash Rynkowy 08/11/2021

0

Prezentuje Paweł Sadowski.

Z tego podcastu dowiesz się o:

– tym, kiedy możemy spodziewać się powrotu pozytywnych wycen funduszy dłużnych skarbowych, długoterminowych,
– prognozach resortu finansów w odniesieniu do kształtowania się cen w przyszłości,
– tym, jakich stóp zwrotu (bazując na wskaźnikach wzorca sezonowości) możemy spodziewać się w listopadzie z indeksu S&P500 oraz który dzień roku jest najlepszy do kupna akcji z perspektywy inwestycji krótkoterminowej.